บริษัท เอนเทค 168 จำกัด ดำเนินการด้านเครื่องจักรเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์ สี  รถยนต์ อิเล็กทรอนิค เฟอร์นิเจอร์ขนส่ง  และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้ตัวทำละลาย ทินเนอร์ โซเว้นท์ ยี่ห้อ  Jie Xing  จากจีน (Zhongshan JieXing Environmental Protection Equipment Co. Ltd.)