เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการเรื่องรีไซเคิลตัวทำละลายขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เครื่องรีไซเคิลโซเว้นท์, เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์, เครื่องกลั่นทินเนอร์, เครื่องกลั่นน้ำมัน, เครื่องรีไซเคิลน้ำมัน, เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์และสารทำละลาย, Solvent recycling, Solvent recycle, Thinner recycle, Solvent recovery, Solvent reclaim รวมไปถึง เครื่องกลั่นน้ำมันหล่อลื่น เครื่องแยกน้ำมันทรานฟอร์เมอร์ เครื่องแยกน้ำมันเทอไบน์ เครื่องกลั่นน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเสียอื่นๆ ด้วยเทคนิคมืออาชีพ บริการด้วยใจและจิตวิญญาณ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เครื่องรีไซเคิลที่เราผลิตมีมาตรฐาน ที่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้ในเรื่องความปลอดภัย อันได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำมากมายอย่างเช่น กลุ่มบริษัท Foxconn, Vantage Gas Appliance, กล้องดิจิตอล Canon, เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Videojet, บริษัท ฮอนด้า, และอื่น ๆ

กลุ่มเครื่องกลั่นตัวทำละลาย

ตัวทำละลายที่รีไซเคิลได้; ทินเนอร์ ทินเนอร์แลคเกอร์ โทลูอีน ไซลีน, ไตรเมธิลเบนซีน, อะซีโตน, เอ็มอีเค, ไซโคเฮกซาโนน, เมทิลีนคลอไรด์, คลอโรฟอร์ม, n-เฮกเซนเมทานอลเอทานอล,ไอพีเอ, ไตรคลอโรเอธิลีน ฯลฯ

กลุ่มเครื่องกลั่น/กรองน้ำมัน

น้ำมันเสียที่สามารถกลั่นได้ ; น้ำมันทรานฟอร์เมอร์ น้ำมันอินซูเลท, น้ำมันเทอไบน์, น้ำมันเครื่อง ,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันทำความร้อน, น้ำมันทนไฟ และน้ำมันอื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

     บริษัท เอนเทค 168 จำกัด ดำเนินการด้านเครื่องจักรเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์ สี รถยนต์ อิเล็กทรอนิค เฟอร์นิเจอร์ขนส่ง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้ตัวทำละลาย ทินเนอร์ โซเว้นท์ ยี่ห้อ Jie Xing (Zhongshan JieXing Environmental Protection Equipment Co. Ltd.) และเครื่อง Oil Purifier ของ Chongqing Wanmei Electric&Machinery Co.,Ltd. จากจีน